Tematy prac magisterskich

Przykładowe tematy prac magisterskich, jakie realizowane są w Katedrze Ichtiobiologii i Rybactwa:

Akumulacja metali ciężkich w wybranych tkankach ryb (prof. dr hab. Włodzimierz Popek, dr inż. Ewa Łuszczek-Trojnar, dr Ewa Drąg-Kozak)

Wpływ toksyn (polichlorowane bifenyle, ftalany) na rozród i uwalnianie hormonów rozrodczych u ryb (dr hab inż. Magdalena Socha, dr inż. Paweł Szczerbik)

Hormonalna regulacja rozrodu ryb karpiowatych i łososiowatych (prof. dr hab. Mirosława Sokołowska-Mikołajczyk, dr hab. Jarosław Chyb)

Stan ichtiofauny rzek Polski Południowej (prof. dr hab. Włodzimierz Popek, dr inż. Paweł Szczerbik)

Nowe specjalności rybackie na kierunku Zootechnika na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie