Akwakultura i ochrona środowiska wodnego – Studia II stopnia

Studia II stopnia (magisterskie) na specjalności Akwakultura i ochrona środowiska wodnego na kierunku Zootechnika trwają 3 semestry (1,5 roku) i kończą się obroną pracy dyplomowej (magisterskiej) oraz uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera.

Plan studiów II stopnia w rozbiciu na poszczególne semestry:

I semestr

Wykładowca Przedmiot Wykłady (godz.) Ćwiczenia (godz.) Egz./Zal. Punkty ECTS
Prof. dr hab. Ewa Ptak Statystyka matematyczna 15 30 E 5
Dr inż. Joanna Kochan Biotechniki rozrodu zwierząt 15 15 E 4
Prof. dr hab. Andrzej Sechman Inżynieria genetyczna 15 0 Z 1
Mgr Grażyna Wójcik Warsztaty-absolwent na rynku pracy 0 5 Z 1
Dr inż. Jacek Nowicki -koordynator Proekologiczne metody chowu zwierząt gospodarskich 15 30 E 5
Prof. dr hab. Piotr Zapletal Obrót produktami pochodzenia zwierzęcego i podstawy przetwórstwa 15 15 Z 2
Dr hab. Magdalena Socha Akwakultura w Polsce i na świecie 15 15 E 3
Dr hab. Magdalena Socha Akwakultura bezkręgowców 15 15 Z 2
Dr hab. Jarosław Chyb Rekultywacja zasobów wodnych 15 15 Z 2
Dr hab. Włodzimierz Kanownik, WIŚIG Budownictwo stawowe 15 15 Z 3
W katedrach Praktyka dyplomowa 4 tyg. Z 2

II semestr

Wykładowca Przedmiot Wykłady (godz.) Ćwiczenia (godz.) Egz./Zal. Punkty ECTS
Prof. dr hab. Ewa Ptak Doswiadczalnictwo zootechniczne 15 30 E 5
Dr hab. Wojciech Jagusiak, Prof. UR Planowanie i organizacja pracy hodowlanej 15 30 Z 4
Dr hab. Piotr Micek, Prof. UR Bezpieczeństwo i higiena pasz 15 0 Z 1
Dr hab. Urszula Kaczor – koordynator Diagnostyka genetyczna 15 15 Z 2
Dr hab. Ewa Łuszczek-Trojnar Ochrona środowiska wodnego 15 15 Z 3
Dr inż. Paweł Szczerbik Profilaktyka i higiena w gospodarstwie stawowym 15 15 Z 3
Dr hab. Jarosław Chyb Ochrona ekosystemów wodnych 15 15 Z 3
Studium Języków Obcych Język obcy 0 30 Z 3
W katedrach Seminarium dyplomowe i praca magisterska 0 30 Z 4
Przedmioty do wyboru i elektywy 30 60 Z 6

III semestr

Wykładowca Przedmiot Wykłady (godz.) Ćwiczenia (godz.) Egz./Zal. Punkty ECTS
Imię nazwisko Przedmiot W Ć Z/E ECTS
„Dr hab. Wioletta
Knapik” Socjologia wsi 15 15 Z 3
Dr inż. Krzysztof Adamczyk” Aspekty etyczno-filozoficzne w hodowli zwierząt 20 0 Z 2
Dr hab. Jarosław Chyb Szkodniki w akwakulturze 15 15 Z 3
Dr Ewa Drąg-Kozak Biologia ryb morskich i słonawowodnych 15 15 Z 4
W katedrach Seminarium dyplomowe i praca magisterska 0 30 Z 9(6)*
Różne Katedry Przedmioty i elektywy do wyboru 45 60 Z 8
  Egzamin dyplomowy magisterski       2

Nowe specjalności rybackie na kierunku Zootechnika na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie