Gospodarka rybacko-wędkarska i ochrona wód – Studia I stopnia

Studia I stopnia (studia inżynierskie) na specjalności Gospodarka rybacko-wędkarska i ochrona wód realizowanej na kierunku Zootechnika rozpoczynają się w październiku i trwają 7 semestrów. Po ich ukończeniu absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera.

Plan studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Zootechnika, specjalność Gospodarka rybacko-wędkarska i ochrona wód:

I semestr

Wykładowca Przedmiot Wykłady (godz.) Ćwiczenia (godz) Egz./Zal. Punkty ECTS
Dr Andrzej Danel Chemia ogólna 15 15 E 3
Dr inż. Agnieszka Galus-Barchan Mikrobiologia 15 15 E 2
Dr hab. Paweł Nosal Zoologia stosowana 30 30 E 5
Prof. dr hab. Olga Szeleszczuk Anatomia zwierząt 30 30 E 6
Dr hab. Barbara Nowak Botanika i fizjologia roślin 15 15 Z 2
Prof. dr hab. Józef Bieniek Propedeutyka zootechniki 15 0 Z 1
Dr inż. Ewa Drąg-Kozak Systematyka ryb 15 15 Z 2
Dr inż. Barbara Czesak, WIŚiG Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej 18 0 Z 1
Prof. dr hab. Ewa Ptak Technologia informacyjna 0 30 Z 2
Dr inż. Małgorzata Pink Ekonomia 15 15 Z 2
Dr inż. Krzysztof Adamczyk Znaczenie zwierząt w rozwoju kulturowym człowieka 30 0 Z 3
Wychowanie fizyczne 0 30 Zbo 0

II semestr

Wykładowca Przedmiot Wykłady (godz.) Ćwiczenia (godz) Egz./Zal. Punkty ECTS
Dr hab. Anna Hrabia, prof.. UR Biochemia zwierząt 30 30 E 5
Dr hab. Irena Grześ Ekologia zwierząt 15 15 Z 2
Katedry Wydz. Roln.- Ekonom. (koordynator: Prof. dr hab. Bogdan Kulig)” Podstawy produkcji roślinnej 30 30 Z 4
Dr hab. Wojciech Jagusiak, Prof. UR Genetyka zwierząt i metody hodowli 30 30 E 6
Prof. dr hab. Czesław Klocek, Prof. dr hab. Jerzy Niedziółka Ustawodawstwo zootechnicznei weterynaryjne 20 0 Z 2
Prof. dr hab. Włodzimierz Popek Anatomia ryb 15 15 E 3
Studium Języków Obcych UR Język obcy 0 30 Z 1
Wychowanie fizyczne 0 30 Z 0
Centrum Kultury i Kształcenia Ustawicznego UR Kultura, sztuka i tradycja regionu 18 0 Z 1
Przedmioty do wyboru i elektywy 60 6

III semestr

Wykładowca Przedmiot Wykłady (godz.) Ćwiczenia (godz) Egz./Zal. Punkty ECTS
Prof. dr hab. Krystyna Koziec Fizjologia zwierząt 30 30 E 5
Dr hab. Micek Piotr, prof. UR, Prof. dr hab. Zygmunt Kowalski Żywienie zwierząt 30 30 E 5
Dr hab. Urszula Malaga-Toboła Mechanizacja produkcji zwierzęcej 15 0 Z 1
Prof. dr hab. Mirosława Sokołowska-Mikołajczyk Wybrane zagadnienia z fizjologii ryb 15 30 E 4
Dr inż. Ewa Łuszczek-Trojnar Embriologia ryb 15 15 E 3
Dr inż. Ewa Łuszczek-Trojnar Biologia ryb 15 15 Z 2
 Studium Języków Obcych UR Język obcy 0 30 Z 1
Przedmioty do wyboru i elektywy 90 9

IV semestr

Wykładowca Przedmiot Wykłady (godz.) Ćwiczenia (godz) Egz./Zal. Punkty ECTS
Prof. dr hab. Krystyna Koziec Endokrynologia ogólna 15 0 Z 1
Prof. dr hab. Zygmunt Gil Hodowla bydła 30 30 E 5
Dr hab. Małgorzata Gumułka Hodowla drobiu 15 30 E 4
Dr hab. Wiesława Młodawska 15 30 E 4
Prof. dr hab. Włodzimierz Popek Wylęgarnictwo ryb 15 15 E 2
Prof. dr hab. Mirosława Sokołowska-Mikołajczyk Chów i hodowla karpia 15 30 E 3
Studium Języków Obcych UR Język obcy 0 30 E 2
Przedmioty do wyboru i elektywy 90 9
Praktyka zawodowa 4 tyg.

V semestr

Wykładowca Przedmiot Wykłady (godz.) Ćwiczenia (godz) Egz./Zal. Punkty ECTS
Prof. dr hab. Czesław Klocek Hodowla trzody chlewnej 30 30 E 5
Dr hab. Edyta Molik Hodowla małych przeżuwaczy 15 30 E 4
Dr hab. Jarosław Łuszczyński Hodowla koni 15 30 E 4
Dr hab. Jarosław Chyb Hydroekologia 15 15 Z 2
Dr hab. Jarosław Chyb Hydrozoologia 15 15 Z 2
Dr inż. Paweł Szczerbik Chów i hodowla ryb łososiowatych 15 30 Z 2
Studium języków obcych UR Język obcy 0 30 E 2
Przedmioty do wyboru i elektywy 90 9

VI semestr

Wykładowca Przedmiot Wykłady (godz.) Ćwiczenia (godz) Egz./Zal. Punkty ECTS
Prof. dr hab. Jerzy Niedziółka, Dr hab. Barbara Tombarkiewicz Higiena i dobrostan zwierząt 20 40 E 4
Dr inż. Ewa Łuszczek-Trojnar Ochrona wód 15 30 Z 3
Prof. dr hab. Mirosława Sokołowska-Mikołajczyk Rozród ryb 15 15 Z 2
Dr inż. Paweł Szczerbik Rybactwo rzeczne i jeziorowe 15 30 Z 3
Dr inż. Paweł Szczerbik Choroby ryb 15 15 Z 2
W Katedrach Seminarium zootechniczne 10 20 Z 2
Przedmioty do wyboru i elektywy 60 Z 6
Praktyka zawodowa 4 tyg. E 8

VII semestr

Wykładowca Przedmiot Wykłady (godz.) Ćwiczenia (godz) Egz./Zal. Punkty ECTS
Dr hab. Piotr Zapletal, prof. UR Towaroznawstwo produktów pochodzenia zwierzęcego 15 15 Z 2
Dr wet. Marek Tischner Profilaktyka zootechniczna 15 30 E 3
Dr inż. Katarzyna Utnik-Banaś Ekonomika i zarządzanie w produkcji zwierzęcej 15 15 Z 2
Dr inż. Magdalena Socha Toksykologia wodna 15 15 Z 3
Dr inż. Paweł Szczerbik Wędkarstwo 15 30 E 4
W Katedrach Seminarium dyplomowe i praca inzynierska 30 Z 8
Przedmioty do wyboru i elektywy 60 Z 6
Egzamin dyplomowy inżynierski E 2

Przedmioty „do wyboru” na specjalności to m.in.:
– Metody oznaczania przynależności systematycznej
– Etologia ryb
– Biologia ewolucyjna
– Ekologiczne uwarunkowania rozrodu ryb
– Zegar biologiczny ryb
– Rybactwo na zbiornikach zaporowych
– Rybactwo śródlądowe na świecie
– Przystosowania ryb do różnych środowisk
– Toksykologia układu rozrodczego ryb
– Biologia ryb wędrownych
– Degradacja obszarów wodnych i wodnobłotnych
– Eutrofizacja wód
– Biologiczne metody oczyszczania wód
– Pokarm naturalny ryb
– Biotechnologia rozrodu ryb
– Manipulacje genetyczne u ryb
– Introdukcje i translokacje w środowisku wodnym

Nowe specjalności rybackie na kierunku Zootechnika na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie