Studia doktoranckie

Studia doktoranckie odbywane w ramach Studium stanowią szansę dla wyróżniających się absolwentów Uczelni, oraz są zapleczem prawidłowego rozwoju kadr naukowych.

Nabór kandydatów na wszystkie Wydziały dokonywany jest raz w roku (wrzesień) w drodze egzaminu konkursowego, obejmującego rozmowę kwalifikacyjną i egzamin ustny z języka zachodniego.

Studia doktoranckie trwają 4 lata i kończą się publiczną obroną pracy doktorskiej. Słuchacze Studium mają możliwość uzyskania stopnia naukowego doktora z zakresu rybactwa, gdyż posiadamy uprawnienia do nadawania stopnia w tym zakresie.

Więcej informacji: http://ur.krakow.pl/studia-doktoranckie.html

Nowe specjalności rybackie na kierunku Zootechnika na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie