Rekrutacja na studia magisterskie na kierunku Ichtiologia i rybactwo śródlądowe

potokInformujemy, że dnia 15 stycznia 2017 roku rozpoczęła się rekrutacja na studia II stopnia (magisterskie) na  kierunku Ichtiologia i rybactwo śródlądowe na rok akademicki 2017/2018.

Rejestracji kandydatów można dokonywać za pośrednictwem systemu Elektronicznej Rejestracji Kandydatów

Studia magisterskie na wyżej wymienionym kierunku w ramach specjalności Inżynieria ekosystemów wodnych trwają 3 semestry i obejmują między innymi zagadnienia z zakresu inżynierii rzecznej i renaturyzacji cieków wodnych, biomonitoringu wód, rekultywacji zbiorników, wędkarstwa i rekreacji czy akwakultury. Szczegółowy program studiów znajduje się na stronie Studia II stopnia.