Rekrutacja na studia I stopnia na kierunku Rybactwo

Informujemy, że w dniu 1 czerwca 2012 roku uruchomiony zostanie system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK) celem dla naboru kandydatów na studia I stopnia (studia inżynierskie) na kierunku Rybactwo w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie w roku akademickim 2012/2013.
Rejestracja kandydatów na studia na kierunku Rybactwo potrwa do dnia 6 lipca 2012.
Jednocześnie informujemy, że osoby zdające tegoroczne egzaminy maturalne będą miały możliwość rejestracji do systemu ERK po uzyskaniu wyników egzaminów maturalnych, czyli od dnia 29 czerwca 2012 roku.
Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znaleźć można pod adresem rekrutacja.ur.krakow.pl