Koło Naukowe

Koło Naukowe Rybaków (opiekun: prof. dr hab. Włodzimierz Popek)

Logo KN Rybakow

Sekcje:
– Sekcja Akwarystyczna (dr inż. Paweł Szczerbik),
– Sekcja Ichtiobiologiczna (dr Ewa Drąg-Kozak),
– Sekcja Ichtiofaunistyczna (mgr inż. Michał Nowak),
– Sekcja Toksykologiczna (dr inż. Magdalena Socha).

Nowe specjalności rybackie na kierunku Zootechnika na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie