Kierunek Rybactwo – trwa rekrutacja na studia I stopnia

Informujemy, że trwa rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia (studia inżynierskie) na kierunek Rybactwo na rok akademicki 2013/2014.

Elektronicznej rejestracji kandydatów należy dokonywać poprzez system ERK znajdujący się pod adresem: https://erk.ur.krakow.pl/index.html

Zasady kwalifikacji: obowiązuje konkurs świadectw dojrzałości (na poziomie podstawowym lub rozszerzonym); 1 przedmiot do wyboru spośród następujących przedmiotów:

  • biologia,
  • chemii,
  • matematyka,
  • informatyka,
  • geografia.