Ichtiologia i rybactwo śródlądowe – nowy kierunek studiów

Mamy przyjemność poinformować, iż od roku akademickiego 2016/2017 na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie rusza nowy kierunek studiów – Ichtiologia i rybactwo śródlądowe.

W ramach powyższego kierunku prowadzone będą trwające 7 semestrów studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie)  oraz 3-semestralne studia II stopnia (magisterskie). Studia I stopnia kończą się napisaniem pracy i złożeniem egzaminu dyplomowego inżynierskiego, natomiast studia II stopnia kończą się obroną pracy dyplomowej (magisterskiej) i uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera.

Informujemy, że kierunek Ichtiologia i rybactwo śródlądowe prowadzony będzie zarówno jako studia stacjonarne jak i w trybie studiów niestacjonarnych (studia zaoczne).