Archiwa kategorii: Rekrutacja

Rekrutacja na studia magisterskie na kierunku Ichtiologia i rybactwo śródlądowe

potokInformujemy, że dnia 15 stycznia 2017 roku rozpoczęła się rekrutacja na studia II stopnia (magisterskie) na  kierunku Ichtiologia i rybactwo śródlądowe na rok akademicki 2017/2018.

Rejestracji kandydatów można dokonywać za pośrednictwem systemu Elektronicznej Rejestracji Kandydatów

Studia magisterskie na wyżej wymienionym kierunku w ramach specjalności Inżynieria ekosystemów wodnych trwają 3 semestry i obejmują między innymi zagadnienia z zakresu inżynierii rzecznej i renaturyzacji cieków wodnych, biomonitoringu wód, rekultywacji zbiorników, wędkarstwa i rekreacji czy akwakultury. Szczegółowy program studiów znajduje się na stronie Studia II stopnia.

 

Rybactwo 2015/2016 – rekrutacja na studia

Informujemy, że aktualnie trwa rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia (studia inżynierskie) na kierunku Rybactwo. Studia trwają 7 semestrów. Rejestracja na studia potrwa  do 18 września 2015 r. do północy.  Kandydaci na studia na kierunku Rybactwo rejestrują się poprzez system Elektronicznej rejestracji Kandydatów na stronie https://erk.ur.krakow.pl/.

Jednocześnie informujemy, że limit miejsc na kierunku wynosi 24.