Archiwa kategorii: Aktualności

Ichtiologia i rybactwo śródlądowe – nowy kierunek studiów

Mamy przyjemność poinformować, iż od roku akademickiego 2016/2017 na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie rusza nowy kierunek studiów – Ichtiologia i rybactwo śródlądowe.

W ramach powyższego kierunku prowadzone będą trwające 7 semestrów studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie)  oraz 3-semestralne studia II stopnia (magisterskie). Studia I stopnia kończą się napisaniem pracy i złożeniem egzaminu dyplomowego inżynierskiego, natomiast studia II stopnia kończą się obroną pracy dyplomowej (magisterskiej) i uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera.

Informujemy, że kierunek Ichtiologia i rybactwo śródlądowe prowadzony będzie zarówno jako studia stacjonarne jak i w trybie studiów niestacjonarnych (studia zaoczne).

Kierunek Rybactwo – trwa rekrutacja na studia I stopnia

Informujemy, że trwa rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia (studia inżynierskie) na kierunek Rybactwo na rok akademicki 2013/2014.

Elektronicznej rejestracji kandydatów należy dokonywać poprzez system ERK znajdujący się pod adresem: https://erk.ur.krakow.pl/index.html

Zasady kwalifikacji: obowiązuje konkurs świadectw dojrzałości (na poziomie podstawowym lub rozszerzonym); 1 przedmiot do wyboru spośród następujących przedmiotów:

 • biologia,
 • chemii,
 • matematyka,
 • informatyka,
 • geografia.

Rekrutacja na studia I stopnia na kierunku Rybactwo

Informujemy, że w dniu 1 czerwca 2012 roku uruchomiony zostanie system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK) celem dla naboru kandydatów na studia I stopnia (studia inżynierskie) na kierunku Rybactwo w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie w roku akademickim 2012/2013.
Rejestracja kandydatów na studia na kierunku Rybactwo potrwa do dnia 6 lipca 2012.
Jednocześnie informujemy, że osoby zdające tegoroczne egzaminy maturalne będą miały możliwość rejestracji do systemu ERK po uzyskaniu wyników egzaminów maturalnych, czyli od dnia 29 czerwca 2012 roku.
Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znaleźć można pod adresem rekrutacja.ur.krakow.pl

Rekrutacja na studia II stopnia na kierunku Rybactwo

Informujemy, iż 16 stycznia 2012 roku rozpocznie się rekrutacja na studia II stopnia (studia magisterskie) na kierunku Rybactwo. W ramach wyżej wymienionego kierunku studenci będą kształcić się na specjalności „Akwakultura i Ochrona Środowiska Wodnego”.

Program studiów II stopnia obejmuje między innymi takie przedmioty, jak :

 • Akwakultura w Polsce i na świecie
 • Bioinżynieria
 • Biologia morza
 • Budownictwo stawowe
 • Chów ryb drapieżnych w gospodarstwie karpiowym
 • Doradztwo rolnicze
 • Doświadczalnictwo rybackie
 • Ochrona środowiska wodnego
 • Profilaktyka i higiena w gospodarstwie stawowym
 • Przetwórstwo mięsa ryb
 • Rekultywacja zasobów wodnych
 • Szkodniki w akwakulturze

Rejestracji będzie można dokonywać za pośrednictwem systemu ERK (Elektroniczna Rejestracja Kandydatów), znajdującego sie pod adresem https://erk.ur.krakow.pl/